Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky pro realitní portál Houseo

Účinné od: 1.1.2024

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen „Podmínky“) upravují vztahy mezi provozovatelem realitního portálu Houseo (dále jen „Portál“) a uživateli portálu (dále jen „Zákazník“) při předplatném služeb a nakládání s ním.

2. Předplatné a Balíčky

2.1 Zákazník má možnost předplatit služby portálu na měsíční nebo roční období (dále jen „Předplatné“).

2.2 Předplatné lze zakoupit ve formě balíčků, které obsahují různé výhody a funkce podle specifikace uvedené na portálu.

2.3 Platba za předplatné je splatná před jeho aktivací.

3. Stornování a Vrácení platby

3.1 Zákazník má možnost stornovat předplatné do 14 dní ode dne jeho zakoupení.

3.2 V případě stornování předplatného ve lhůtě 14 dní má Zákazník nárok na vrácení plné částky.

3.3 Po uplynutí lhůty 14 dní od zakoupení předplatného není možné stornovat předplatné a žádná částka nebude Zákazníkovi vrácena.

4. Platba za Nevyužité Období

4.1 Zákazník souhlasí s tím, že platba za předplatné je nevratná po uplynutí lhůty 14 dní od zakoupení.

4.2 I v případě, že Zákazník nevyužije služby během období, za které zaplatil, je povinen platit celou částku uvedenou v objednávce.

4.3 Žádná částka nebo sleva není poskytována za nevyužité období předplatného.

5. Změny a Zrušení služeb

5.1 Portál si vyhrazuje právo na změnu rozsahu poskytovaných služeb a balíčků. V případě změn budou Zákazníci informováni prostřednictvím uživatelského rozhraní.

5.2 Portál si rovněž vyhrazuje právo kdykoli ukončit poskytování služeb Zákazníkovi, pokud poruší Podmínky.

6. Ochrana Osobních Údajů

6.1 Při poskytování služeb Portál dodržuje zásady ochrany osobních údajů. Podrobnější informace jsou k dispozici v Zásadách Ochrany Osobních Údajů.

7. Závěrečná ustanovení

7.1 Tyto Podmínky tvoří úplnou dohodu mezi Portálem a Zákazníkem a nahrazují všechny předchozí dohody, ústní nebo písemné.

7.2 V případě nesouladu mezi těmito Podmínkami a jinými dohodami uzavřenými mezi Portálem a Zákazníkem mají přednost tyto Podmínky.

7.3 Veškeré změny nebo dodatky k těmto Podmínkám jsou platné pouze písemným způsobem.

Tato verze obchodních podmínek je platná od 1.1.2024 a nahrazuje všechny předchozí verze.

Sponzor

Reklama: BLOOMBARA.CZ